ליטיגציה מינהלית ובג"צ

עתירות מנהליות
המשרד הינו אחד מהמשרדים הבולטים בתחום המינהלי ואף דורג בקרב המשרדים המובילים בתחום זה בדירוג Code Bdi לשנת 2014.
 
המשרד הינו אחד מהמשרדים הבולטים במישור המינהלי. במשרד הצטברו ניסיון והצלחות בייצוג לקוחות פרטיים בעתירות כנגד החלטותיהן של רשויות המדינה, כמו גם ייצוג לקוחות ממלכתיים בהגנה עליהם בעתירות מנהליות שהוגשו נגדם, כולל היתר מיוחד לייצוג רשות שדות התעופה בבג"צ בעתירות המוגשות נגדה (אשר טופלו בעבר על-ידי מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה). למשרדנו ניסיון רחב היקף ומוניטין בהגנה על החלטות ועדות מכרזים במסגרת עתירות מינהליות המוגשות כנגד לקוחות המשרד שהם גופים ציבוריים או סטטוטוריים. בנוסף פעל משרדנו במהלך השנים בייצוג מול ועדות ומשרדי ממשלה, טיפול בקבלת אישורים ממשלתיים על פי דין ועתירות מינהליות. כך לדוגמא: ייצוג חברת גזים בינלאומית מול מרכז ההשקעות, בשורה ארוכה של עתירות בתחום העסקת עובדים זרים בחקלאות, ייצוג בנק החקלאות בעניין רשיון הבנק, ייצוג עירית נשר בסוגיית העברת שטחים, ייצוג המועצה להסדר ההימורים בספורט מול משרד האוצר, טיפול כולל בקבוצת סייג'ן בהסדרת פעילותה בתחומי הביוטכנולגיה ועוד.

רגולציה - ניסוח חקיקה - אסטרטגיה
במשך עשרות שנות כהונתו בכנסת, ובמיוחד עת כיהן כשר המשפטים ויו"ר ועדת השרים לחקיקה, עסק ראש המשרד, עו"ד משה נסים, בניסוח חקיקה והוא אחראי באופן אישי לניסוחם של מספר גדול של חוקים וחקיקת משנה, גדולים וחשובים. מר נסים ידוע כאומן המשא-ומתן וכנסח מעולה של מסמכים משפטיים, דברי חקיקה וכתבי בי-דין. גם בתחום הרגולציה קיימת במשרד מומחיות ייחודית, היכרות קרובה וניסיון בנושא הייצוג מול משרדי הממשלה השונים, הכנסת וגופים ציבוריים. עבודת הרגולטור ושיקוליו מוכרת לראשי המשרד היטב הן מהצד של כהונה בממשלה והן מהצד של עו"ד מייצגים מול הרגולטור. המשרד אף שימש כיועץ מיוחד לחברה אשר זכתה במכרז משרד המשפטים לגיבוש תכנית אסטרטגית כוללת ומקיפה למבנה המשרד ולתהליכי פעילותו.
  מכרזים
ליטיגציה אזרחית
ליטיגציה מינהלית ובג"צ
התחדשות עירונית פינוי-בינוי תמ"א 38 מיסוי מקרקעין ועסקאות נדל"ן
תשתיות - ליווי פרויקטים
התמחות בחברות ממשלתיות וגופים סטטוטוריים
חוזים
דיני חברות
משפט מוניציפלי
גבייה והוצאה לפועל
תובענות ייצוגיות
עסקאות בינלאומיות וטכנולוגיה
מימון
מלכ"ר- עמותות
צוואות - ניהול עזבונות - הקדשות - נאמנויות
השקעות וייצוג משקיעים
איכות הסביבה, חקלאות ומים
ייעוץ משפטי שוטף וחוות דעת
בוררויות וגישורים